2645071050 6974415953 Τσεχλίμπου, Λευκάδα ilias-manolitsis@hotmail.gr